Serwis „Centrum Integracji Drugiego Obiegu”  
został stworzony w celu zebrania w jednym miejscu,  
większości mediów i organizacji zaliczających się do  
tzw. „drugiego obiegu” informacji. Oficjalny start  
serwisu datuję się na dzień 11-07-2012. Ideą  
przyświecającą wspomnianemu przedsięwzięciu, jest  
stworzenie łatwo dostępnej dla zwykłego zjadacza  
chleba platformy informacyjnej, stanowiącej  
przeciwwagę dla przekazu realizowanego za  
pośrednictwem tzw. mainstreamu.


    Serwis CIDO sam z siebie nie publikuje żadnych  
informacji, zajmuję się tylko wyszukiwaniem w sieci  
nowych stron, spełniających określone kryteria  
klasyfikujące je do umieszczenia ich linku w swojej  
bazie. W bardzo ogólnym ujęciu, prezentowane tu  
strony powinny przedstawiać treści, ślinie związane z  
maksymą: Bóg, Honor, Ojczyzna.

    Strony internetowe spełniające wspomniane wyżej  
parametry, zostały podzielone na pięć grup, według  
typu prezentowanych na nich treści:
1. Serwisy internetowe
2. Prasa
3. TV, Radio, Film
4. Ciekawostki
5.   Inne


    Podstawową zaletą serwisu CIDO, jest możliwość  
szybkiej i prostej propagacji wszystkich informacji  
związanych z drugim obiegiem, w środowiskach już  
takich informacji poszukujących, jak i w środowiskach  
kompletnie nie świadomych ich istnienia. Poprzez  
przekazanie nowej osobie jednego tylko adresu  
internetowego: www.cido.pl, otowierasz jej bramę do  
blisko całego spektrum stron internetowych  
związanych z tą tematyką, jak również kontakt z  
wieloma środowiskami i organizacjami, statutowo  
wpisującymi się w prezentowany tu nurt myślowy.


    W momencie startu platforma CIDO, posiadała w  
swych zasobach 106 serwisów internetowych.  
Aktualna dokładna lista serwisow, została  
zaprezentowana w wykazie zamieszczonym w tabeli  
obok. Serwisy dodane podczas ostatniej aktualizacji  
zostały oznaczone kolorem zielonym.

    
    Autor serwisu CIDO dokłada wszelkich starań, w  
celu zachowania aktualności i kompletności  
polecanych serwisów, niemniej jednak nie będąc w  
stanie dotrzeć własnymi siłami do wszystkich  
możliwych stron internetowych które powinny się tu  
znaleźć, będzie wdzięczny za przesyłanie nowych  
propozycji  na adres mailowy: info@cido.pl.
O SERWISIE

CENTRUM INTEGRACJI DRUGIEGO OBIEGU
CENTRUM INTEGRACJI DRUGIEGO OBIEGU